Eric Gonnissen

Werkwijze


Na het maken van een afspraak kom ik ter plaatse om de inspectie uit te voeren. Daarbij moeten de technische ruimtes en de eventuele gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn.

Het gebouw wordt in zijn geheel geïnspecteerd, zowel langs de buiten- als de binnenkant.

Afhankelijk van het gebouw duurt dit 1 tot 3 uur.De opmetingen en berekeningen dienen te gebeuren volgens een protocol opgesteld door het VEA, het Vlaams Energieagenstschap.

Het inspectieprotocol dat wordt gebruikt, focust zich op verschillende aspecten van uw gebouw zoals de gebruikte materialen, grote en oriëntatie van het gebouw.

Ook de informatie over de gebruikte isolatie en de technische installaties is van belang.
Alle nodige elementen worden ingegeven in de verplichte certificatiesoftware. Vervolgens worden het beschermd volume, bruikbare vloeroppervlakte, verliesoppervlakken en de kenmerken van de technische installaties bepaald.

Het is de software die op basis van de gegevens het kengetal bepaald. U ontvangt vervolgens een voorlopig certificaat. Wilt u het kengetal verbeteren? Dan staat het u vrij om nog verbeteringen aan te brengen aan de woning vooraleer het definitieve certificaat wordt afgedrukt. Het definitieve certificaat wordt na betaling van de factuur aan u bezorgd.

Het EPC wordt bepaald op basis van meetbare gegevens. Als er geen concrete gegevens zijn, worden standaardwaarden gebruikt. Hoe beter de input, hoe nauwkeuriger het kengetal.
Hou voor een vlot verloop van de EPC-keuring dan ook verschillende documenten en gegevens bij de hand (indien beschikbaar):

 • adresgegevens

 • bestemming

 • type bebouwing

 • bouwjaar of verbouwjaar

 • gegevens over verkoop of verhuur

 • niet-residentiële bestemming van het gebouw.

 • vroeger EPC-attest

 • subsidieaanvragen, zoals renovatiepremies

 • facturen en informatie over gebruikte materialen

 • werfverslagen, postinterventiedossiers en vorderingsstaten

 • lastenboeken

 • technische documentatie van uw installatie

 • foto’s van het bouw- of renovatieproces

 • testresultaten van de blowdoortest


EPC 2020_Aanstiplijst_bewijsstukken.docx

Download hier de aanstiplijst voor het ter beschikking stellen van uw documenten die nodig zijn voor de opmaak van uw EPC.