Eric Gonnissen

EPC

Wat is EPC?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw. Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

Het EPC is dus een hulpmiddel bij verkoop en verhuur van woningen. Aan de hand van het EPC kan de kandidaat koper of huurder weten of hij in de toekomst veel of weinig energie gaat verbruiken.

Waarom epc?


Met het EPC willen we burgers, bedrijven en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.


voor wie?

Daarnaast is een EPC-attest ook bij wet verplicht. Als u een residentieel gebouw verhuurt of verkoopt, moét u in het bezit zijn van een EPC-attest én moet u de EPC-waarde van uw gebouw kenbaar maken aan potentiële kopers en huurders. Het draait dan niet enkel om huizen, maar ook om appartementen en studio’s.

Het EPC is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, collectieve woongebouwen, ...

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken.

Vanaf 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020!

Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle publieke gebouwen groter dan 250 m² over een EPC beschikken.


Volgende gebouwen hebben géén EPC nodig.

  • Vakantiewoningen die telkens minder dan 2 maanden lang verhuurd worden.

  • Woningen die onbewoonbaar verklaard zijn.

  • Nieuwbouwwoningen (van na 1/1/2006) waarbij een EPB-aangifte werd gedaan én waarvan de EPB-aangifte nog niet vervallen is.


De eigenaar van het gebouw dient zelf een EPC-attest aan te vragen. Dit attest moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige type-A.